วิธีสมัครตัวแทนจำหน่ายส้มใส

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส้มใส

1

ลงชื่อในสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายส้มใส

(กรุณาอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนเซ็นต์ )

2

ลงชื่อใน สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
พร้อมเขียนระบุรายละเอียดให้ครบทั้ง 4 จุด
(ตามตัวอย่างด้านล่าง)

3

สั่งซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ เพียงหนึ่งชนิด
จำนวน 5 ชิ้นขึ้นไป โดยไม่คละสินค้า

regis
Regis-Info-update1